16.10.2015

Creative Time!

Kiedy już jest to konkretne tworzywo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dać się ponieść fantazji. Czasami emocje i zmysły w tym procesie działają w taki sposób, że powstaje coś czego sami się nie spodziewaliśmy. Każda forma wyrazu daje silny bodziec do tego, co jest już w głowie.
Wystarczy chwycić za papier, dotknąć tkaniny, zacząć tworzyć... Dlaczego wyraz jest tak trudny? Nie zawsze materiał jest tak elastyczny jak wyobraźnia. Nie znaczy to jednak, że myśli nie da się przenieść na materię. Wszystko zależy od nas, od naszych wizji i tego co ma sobą reprezentować dany projekt i kto ma go prezentować. Lubię ten stan... Życzę każdemu, aby robił w życiu to co kocha, bo nie ma nic piękniejszego.


When we have specific material, nothing stands in the way to get carried away. Sometimes, emotions and senses in the process act in such a way as to form something they did not expect. Any form of expression gives a strong incentive to do what is in his head.
Just grab the paper, touch the fabric, begin to create ... Why word is so difficult? It is not always the material is as flexible as the imagination. This does not mean, however, that thoughts can not move on the matter. Everything depends on us, on our vision and what has him represent the project and who has it presented. I like this situation ... I wish anyone to do in life what he loves, because there is nothing more beautiful.10.10.2015

LEO FASHION 5.

LEO FASHION to dobroczynny Pokaz Mod, który odbył się wczoraj w Porcie Lotniczym Poznań Ławica. Była to 5. edycja, mam nadzieję, że na kolejnej również będę miała okazję się pojawić.
Emocji było bardzo wiele, sami projektanci dali z siebie wszystko, co można było zauważyć na wybiegu po projektach noszących przez modelki. Dołączam parę fotek, abyście i Wy mogli zobaczyć co się działo na pokazie.07.10.2015

4. edycja targów Slow Fashion!


W ten weekend na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się 4. edycja targów Slow Fashion pod hasłem: "Nadchodzi złota polska jesień". To zapowiedź jesiennych kolekcji 200 wyselekcjonowanych projektantów tworzących modę w duchu Slow.

Nowością jesiennego wydarzenia była Strefa Ciało, w której można było dokonać zakupów naturalnych kosmetyków i skorzystać z usług pielęgnacji skóry i ciała. Targom Slow Fashion towarzyszył również aspekt dobroczynny. Jak podają organizatorzy "W tym roku kontynuowana jest współpraca z fundacją La Strada Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, której przekażemy połowę dochodu z biletów." To kolejny z powodów dla których nie mogło mnie tam zabraknąć. Polecam każdemu to wydarzenie. Wielu inspirujących i wspaniałych ludzi, niesamowita okazja do tego, aby wspólnie "przeżyć" modę :)


This weekend the National Stadium in Warsaw took place the fourth edition of Slow Fashion under the motto: "Here comes the golden Polish autumn". This announcement autumn collection of 200 selected designers creating fashion in the spirit of Slow.

The novelty of the autumn event was the Body Zone, where you can make purchases natural cosmetics and use the services of skin and body care. Slow Fashion Fair was accompanied by a beneficial aspect. According to the organizers, "This year we continued cooperation with La Strada Foundation against Trafficking and Slavery, which will forward half of the income from ticket sales." This is another reason why I could not miss it. I would recommend to everyone this event. Many inspiring and wonderful people, an incredible bargain for this to come together "live" fashion :)