19.04.2012

Let's get it started!


Witajcie!
Blog jest prowadzony przez dwie osoby- Iwona i Patrycja :) Czym się zajmujemy? Projektujemy ubrania. Wszystko zaczyna się w głowie, następnie zaczynamy tworzyć od projektu na papierze, po wykonanie własne. Nie ograniczamy się do konkretnego stylu, ponieważ obydwie mamy zupełnie inne. Jedna lubi sukienki, zwiewny i bardzo kobiecy szyk. Druga lubi luźne i zarazem eleganckie stroje. Mamy w tym konkretny zamysł i cel. Chcemy, abyście uwierzyli, że nie trzeba ograniczać się do sklepów, aby wyglądać markowo, świetnie i oryginalnie na swój niepowtarzalny sposób!
Nasza pasja została odziedziczona, tak więc nie jest to przypadek, że mamy do tego dryg i powołanie :) odkrycie go jednak nie było takie oczywiste. Z czasem, widząc na półkach nieodpowiednio uszyte i nieprzemyślane kroje, zaczęłyśmy zastanawiać się co z tym zrobić. Także wśród znajomych słyszałyśmy opinie, że ciężko jest dobrać coś dla siebie, jednocześnie pozostając przy swoich gustach i upodobaniach.
Tak więc jesteśmy!
Piszcie do nas o swoich wizjach dotyczących strojów, oglądajcie nasze projekty. Może odkryjemy w Tobie pasję tworzenia? Może staniesz się jednym z nas!
Zapraszamy do wspólnej zabawy stylami. Pamiętajcie, że każdy z nas ma swój niepowtarzalny styl, a my możemy pomóc Ci dopasować go do jeszcze odważniejszych kreacji, dopasować go do Ciebie, Twoich upodobań, uwypuklić Twoje zalety i Twój styl życia abyś czuła się komfortowo.


Welcome!
The blog is run by two people, Iwona and Patricia :) What do we do? We design clothes. It all starts in your head, then begin creating the design on paper, the performance of their own. Not limited to a particular style, as both have completely different. One likes dresses, airy and very feminine chic. The other likes to loose and yet elegant clothes. We have in this specific plan and goal. We want you to believe that there must be confined to the stores to look markowo, great and original in their own unique way!
Our passion is inherited, so it is not a coincidence that we have the knack for finding and calling :) But it was not so obvious. With time, seeing on the shelves of poorly sewn and reckless cuts, we began to wonder what to do. Also among the friends heard the opinion that it is hard to choose something for themselves, while remaining in their tastes and preferences.
So we are!
Write to us about his vision for costumes, view our projects. Can you discover the passion of creation? It may become one of us!
Welcome to the fun styles. Remember that each of us has its own unique style, and we can help you match it to an even bolder creations to suit you, your tastes, highlight your strengths and your lifestyle so that you feel comfortable.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz