24.10.2012

From the city!

Oto parę propozycji na wyjście :) Jak Wy lubicie zestawiać ubrania?
Te zestawy zostały wyróżnione, ponieważ odpowiadają nam najbardziej! Nawet na codzień chcemy wyglądać wyjątkowo, stąd pomysł na uliczne stylizacje :)
Miłego oglądania!!


Here are some suggestions to the output :) As you like compile clothes?
These sets have been highlighted, as they are responsible to us the most! Even on a daily basis we want to look special, hence the idea of ​​a street looks :)
Enjoy watching!


 
13.10.2012

Men's fashion - part 2

Kilka męskich stylizacji zagościło już wcześniej na tym blogu...
jednak przeglądając różne strony internetowe natknęłam się na wiele różnych ciekawych zdjęć :)
niektóre z nich są naprawdę dość kontrowersyjne według mnie, jak na przykład zdjęcie numer 4. 
Ten aspekt, jak i piękno, jest kwestią gustu. A każda z nas lubi co innego i co innego będzie nam się także podobało u mężczyzn :D
ale o to przecież właśnie chodzi!
Ja osobiście preferuję na co dzień styl ze zdjęcia numer 2. A największą moją uwagę, respekt, podziw za oryginalność zdobył Pan ze zdjęcia numer 7. Oby więcej osób w wieku powiedzmy około 50 lat i powyżej miało odwagę ubrać się tak gustownie.

Wielu Panów tak ubranych można spotkać na różnego typu Fashion Week, pokazach mody, itd.
Jednak na ulicach to chyba wciąż rzadkość... 
a szkoda...

zapraszam do oceny :)
A couple of men's styling have changed before on this blog ...
However, browsing various websites, I came across a lot of interesting pictures :)
some of them are really quite controversial to me, for example a picture number 4.
This aspect, as well as beauty, is a matter of taste. And each of us like something else and something else we would also like men: D
but it was after that!
I personally prefer the casual style of the photo number 2. And most my attention, respect, admiration for the originality of the photo you got number 7. I hope more people in the age of, something about 50 years old and over had the courage to dress so nicely.

Many men dressed as can be seen at various fashion week, fashion shows, etc.
But on the streets it's probably still a rarity ...
what a pity ...

I invite you to review :)
08.10.2012

Shopping!

Wybierając się do sklepu po podstawowe produkty potrzebne nam w domu, niekiedy nie sposób przejść obojętnie obok rzeczy, które w naszej wyobraźni już są nasze - idealne! :) No właśnie, tak też wyglądała moja wyprawa do sklepu po parę rzeczy (artykułu spożywcze).
Możecie ocenić :)


By choosing to shop for basic products needed us in the home, sometimes it is impossible to pass by things that in our imagination we already are - perfect! :) Well, so it looked like my trip to the store to get a few things (food article).
You can judge :)