12.09.2013

BOHOBOCO: JESIEŃ – ZIMA 2014 !Koniec lata, zbliżająca się jesień rozpoczynają falę kolekcji znanych projektantów w świecie mody. Co nam zaoferują na nadchodzącą jesień – zimę 2014? Czy ich kolekcje przypadną nam do gustu? Co się kryje pod wielkimi bannerami reklamowymi, bilboardami? Czy według Was są to kolekcje ‘casual’ dla każdej z nas, czy jednak wyszukane unikaty tylko na specjalne okazje?
Myślę, że to kwestia gustu i indywidualnego podejścia do danej kolekcji każdej z nas, w myśl zasady ‘co człowiek, to opinia’.
Z najnowszych faktów z polskiej sceny FASHION:
09.09.2013 miał miejsce pokaz kolekcji duetu BOHOBOCO. Jak sami o sobie piszą: „BOHOBOCO. Nowojorska nonszalancja. Londyńska awangarda. Paryska elegancja. Mediolańskie dolce vita.” Zgadzacie się? Jak dla mnie kolekcja oddaje w 100% kobiecość, chociaż wydawałoby się, że będzie to trudne, znając upodobania projektantów do stonowanych tkanin w odcieniach szarości, błękitu, granatu i kobaltu. Świetnie skrojone dzieła nadają się nie tylko do noszenia na jesień, zostały zaprojektowane w sposób nadający im uniwersalnego znaczenia.
W mediach i prasie nie dało się jednak odczuć porównań do najnowszej kolekcji Céline.
Porównajmy!The end of summer, the upcoming wave of autumn begin in designer in the fashion world. What we offer for the coming autumn - winter 2014? Is their collections przypadną to our liking? What is meant by the big banners, billboards? Is in your opinion are the collections 'casual' for each of us, however sophisticated and unique pieces for special occasions?
I think it's a matter of taste and personal approach to the collection of each of us, in accordance with the principle of 'every man is the opinion'.
The latest facts from the Polish scene FASHION:
09.09.2013 took place the duo BOHOBOCO collection show. How to write about themselves, "BOHOBOCO. New York nonchalance. London's avant-garde. Parisian elegance. Milan dolce vita. "Do you agree? As for my collection captures 100% femininity, although it would seem that it will be difficult to know the preferences of designers toned fabrics in shades of gray, blue, garnet and cobalt. Fine-cut works are not only ideal for wearing in autumn, are designed to rendering them universal significance.
The media and the press could not but feel the comparisons to the latest collection of Céline.
Compare!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz