10.05.2015

Full colorSpotkanie z tkaniną. Coś co dla każdego projektanta jest niezmiernie ważne.  Niezależnie od tego jaka wizja tworzy się w umyśle, ważne jest również to jak dobierze się wzór, kolor, krój, tworzywo, odniesienie co do miejsca, czasu i osoby, którą chcemy przedstawić w danym projekcie. To wszystko tworzy całość, dlatego konstrukcja ubrania tworzy początek doboru kolejnych elementów. Ogromny wybór tkanin, z jakim ostatnio miałam szansę się spotkać był niesamowicie inspirujący. 
Prowadząca spotkanie to niezwykle ciepła i fascynująca osoba, profesjonalistka w każdym calu, właścicielka Studia Tkanin "Ewa Decor" - p. Ewa Kostera. Każdy z uczestników bardzo chętnie wypowiadał się na temat własnej estetyki i tego która z palety kolorystycznej jest mu najbardziej bliska. Wy też zapewne macie swoje ulubione, takie do których chętnie wracacie i łączycie ze sobą.

Meeting with fabric. It is extremely important for any designer. Regardless of what vision is created in the mind, it is also important how we will choose the pattern, color, cut, material, reference as to place, time and person that we want to introduce in the project. Everything is formed in the whole, therefore, the clothes structure forms the beginning of the selection of further elements. Huge selection of fabrics which I recently saw was incredibly inspiring.

Mrs. leading meeting is an extremely warm and fascinating person, a professional in every way, the owner of Textile Studies "Eve Decor" - p. Eva Koster. Each of the participants very eager to speak out against their own aesthetic and color palette which he is most closely. You also probably have your favorite, such as the one willingly you go back and join them together.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz