16.10.2015

Creative Time!

Kiedy już jest to konkretne tworzywo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dać się ponieść fantazji. Czasami emocje i zmysły w tym procesie działają w taki sposób, że powstaje coś czego sami się nie spodziewaliśmy. Każda forma wyrazu daje silny bodziec do tego, co jest już w głowie.
Wystarczy chwycić za papier, dotknąć tkaniny, zacząć tworzyć... Dlaczego wyraz jest tak trudny? Nie zawsze materiał jest tak elastyczny jak wyobraźnia. Nie znaczy to jednak, że myśli nie da się przenieść na materię. Wszystko zależy od nas, od naszych wizji i tego co ma sobą reprezentować dany projekt i kto ma go prezentować. Lubię ten stan... Życzę każdemu, aby robił w życiu to co kocha, bo nie ma nic piękniejszego.


When we have specific material, nothing stands in the way to get carried away. Sometimes, emotions and senses in the process act in such a way as to form something they did not expect. Any form of expression gives a strong incentive to do what is in his head.
Just grab the paper, touch the fabric, begin to create ... Why word is so difficult? It is not always the material is as flexible as the imagination. This does not mean, however, that thoughts can not move on the matter. Everything depends on us, on our vision and what has him represent the project and who has it presented. I like this situation ... I wish anyone to do in life what he loves, because there is nothing more beautiful.1 komentarz:

  1. It's such a great buy, one of great quality and affordability too!xx

    OdpowiedzUsuń